Zapisy

Obecnie nie prowadzimy zapisów

Zapisy zostaną uruchomione po ogłoszeniu terminu kolejnego kursu. Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs.

Aby zgłosić się do udziału w kursie należy wypełnić poniższy formularz. Zgłoszenie musi być uzupełnione o formularz rekomendacyjny, który wskazana osoba rekomendująca otrzyma mailem. Na odesłanie rekomendacji czekamy 2 dni.

W ciągu 2 dni po otrzymaniu zgłoszenia oraz rekomendacji potwierdzamy decyzję dotyczącą przyjęcia na kurs. 

Adres zamieszkaniaOpłata za kurs jest rozłożona na raty:

I rata
w wysokości 1400 PLN (opcja z zakwaterowaniem) lub 800 PLN (opcja bez zakwaterowania)
– wymagana w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o przyjęciu na kurs.

II rata
w wysokości 1400 PLN (opcja z zakwaterowaniem) lub 800 PLN (opcja bez zakwaterowania)
– wymagana na 2 miesiące przed wyjazdem.

III rata
w wysokości 250 ILS na pokrycie kosztów zwiedzania
– wymagana na miejscu w Izraelu, w gotówce.

Wpłat I i II raty należy dokonywać na konto Fundacji Edukacji i Dialogu im. ks. dr. Petera Hockena.

nr konta:
38 2530 0008 2097 1058 0314 0001
(Nest Bank),

tytułem:
„Opłata za udział w Kursie Biblijnym – imię i nazwisko”.

W przypadku rezygnacji z udziału w kursie istnieje możliwość zmiany danych uczestnika na inne (osoba taka musi zostać zaakceptowana jako uczestnik na podstawie przesłanego formularza rekrutacyjnego i rekomendacji), przy czym wzajemne rozliczenie pozostaje po stronie uczestników.
Nie ma możliwości zwrotu wpłaconych rat w przypadku rezygnacji z udziału w kursie bez znalezienia innego uczestnika na swoje miejsce.